HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Spridning av PCB
Branschrekommendation
Myndigheter & lagkrav
Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material

”Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material och hantering av förorenade restprodukter” är rubriken på ett FoU-projekt, som har undersökt PCB i byggmaterial intill fogmassor, främst för att ta reda på hur man ska sanera och hur man kan hantera restprodukter i samband med rivning.

Rapporten från projektet kan beställas från Sveriges Byggindustrier, www.sverigesbyggindustrier.se eller telefon 08-698 58 00. En sammanfattning finns här: Sammanfattande_beskrivning_spridning.pdf (209 kB)
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum