HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB i golvfärg
Fönsterkitt med asbest och PCB
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Kontaminerade material
PCB i fog- eller golvmassor kontaminerar intilliggande material. T ex kan betong närmast en PCB-haltig fogmassa innehålla PCB i halter över 50 mg/kg. PCB kan också ha trängt in i andra material intill eller nära en PCB-haltig massa. Några exempel finns nedan.

Betong, tegel, trä m m som angränsande material
Fogmassor med PCB som finns i en vägg av t ex betongelement eller tegel har kontaminerat detta material så att en bedömning alltid behöver göras inför ombyggnad/renovering eller rivning av en sådan vägg. Mängden PCB i fogkanten påverkar restprodukthanteringen och hur sanering ska göras i samband med rivning.
Läs mer i avsnittet Rivning och Rivning > Fogmassor.
För att se exempel på halter som kan finnas i angränsande material, läs rapporten från ett projekt 2002 om Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. En sammanfattning finns här.

En fogmassa som ersätter en tidigare sanerad massa har oftast en PCB-halt över 50 mg/kg och klassas då som farligt avfall. Den utbytta massan kan innehålla mer än 500 mg/kg även om den tidigare saneringen har utförts på ett bra sätt. Sanering utförs då på vanligt sätt av den nya fogmassan då den ska tas bort. Läs även om sanering av fogmassor med halter mellan 50 och 500 mg/kg

Om en fogmassa inför rivning visar sig ha en PCB-halt under 50 mg/kg, ställs inga krav på  provtagning av intilliggande material enligt Naturvårdsverkets uppfattning. Intilliggande trä klassas i detta fall som brännbart. Även om materialet skulle innehålla mer än 50 mg/kg i de yttersta millimetrarna, så är det snitthalten i t ex betongen eller träkarmen som avgör klassificeringen enligt Naturvårdsverket.


PCB i golvfärg
Läs här om golvfärg.

Fönsterkitt med asbest

Fönsterkitt som sitter i anslutning till en isolerruta med PCB har ofta en PCB-halt som överstiger gränsen för farligt avfall, 50 mg/kg. Kittet kan vara asbesthaltigt och då alltså innehålla både asbest och PCB.
Läs mer om hur detta ska tas omhand
Läs mer om var du kan hitta fönsterkitt med asbest.

Fogmassa vid asbestskivor
Läs fråga 10 under rubriken Frågor och svar.Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum