HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Rivning

Uppmärksamhet vid sanering och vid rivning – mer PCB kan finnas!

Den som sanerar eller river ett hus ska veta var fog- och golvmassor med PCB kan finnas och vara uppmärksam! Det kan finnas mer PCB!

Det gäller också isolerrutor som måste hanteras rätt om de innehåller PCB. Elutrustning med kondensatorer (med eller utan PCB) hanteras varsamt så att kondensatorerna inte går sönder. Utrustningen ska gå som farligt avfall till ett företag som certifierats för behandling av el-avfall.

Om misstänkt ytterligare PCB hittas ska beställaren kontaktas, så att materialet får undersökas närmare genom provtagning och analys.

Sanering av fogmassor i samband med rivning finns beskrivet under rubriken Rivning > Fogmassor.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum