HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Fastighetsägarens egen dokumentation

Miljöaspekterna blir allt viktigare i fastighetsförvaltningen. Det är därför viktigt att fastighetsägaren sparar och arkiverar information om var PCB har hittats vid inventering och vilka åtgärder som utförts på de enskilda fastigheterna. Vid överlåtelse av fastigheter underlättar det för såväl säljare som köpare att dokumentation från inventering och sanering finns arkiverad.

Inför framtida åtgärder
Denna information behövs också vid framtida åtgärder som berör delar av byggnaden eller marken som kan vara kontaminerade av PCB. Det kan också finnas produkter med PCB som hittats eller misstänkts vid en inventering och som inte sanerats eller demonterats.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om byggarbetsmiljösamordnare (AFS 2008:16) framgår att byggarbetsmiljösamordnaren ska utarbeta dokumentation om "objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts, allt i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av objektet".

Det bör innebära att PCB som kan finnas kvar i en byggnad måste vara dokumenterad för att den som ska arbeta med byggnaden ska kunna vidta erforderliga skyddsåtgärder.


För dokumentation av sanerad PCB finns för fastighetsägarens behov blanketterna C1 - C4 för nedladdning. Se under rubriken Blanketter.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum