HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Golvmassor

Saneringen av golvmassor, liksom av fogmassor, skulle ha varit klar den 30 juni 2016.


Vid sanering av golvmassor med PCB gäller krav på bästa teknik, åtgärder för att skydda miljön och människor i omgivningen, arbetsmiljöåtgärder, avfallshantering med mera på samma sätt som vid sanering av fogmassor.


Sanering av golvmassor bör hanteras på samma sätt som fogmassor när det gäller information till hyresgäster, krav vid upphandling och uppföljning från beställarens sida. Läs alltså avsnittet om sanering av fogmassor för mer information.

Begär vid upphandlingen ett förslag från entreprenören vilka verktyg och arbetsmetoder som kan vara lämpliga i det enskilda fallet. Ett exempel på metod kan vara bilning av golvets ytskikt av PCB-haltig fogmassa med efterföljande slipning.

Dammspridningen vid bearbetningen ska minimeras. Utrustning och teknik för dammuppsamling bör föreslås av entreprenören. Avspärrning av det aktuella utrymmet bör göras på motsvarande sätt som vid invändig sanering av fogmassor. Golvmassorna finns i allmänhet inomhus och det innebär att det är mycket viktigt att tillräckliga åtgärder vidtas för att skydda omgivande utrymmen och människor som kan vistas där.

Beträffande avfallshantering, se beskrivningen av avfallshantering av fogmassor med PCB.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum