HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Rapportering till kommunen efter sanering

PCB-förordningen ställer krav på sanering av fog- och golvmassor med PCB till en viss tidpunkt. För att kommunens miljökontor ska kunna utöva sitt tillsynsarbete och få veta hur långt saneringsarbetet har kommit inom kommunen är det viktigt att fastighetsägaren rapporterar avslutad sanering till miljökontoret.

Blankett C är ett hjälpmedel för fastighetsägarens egen dokumentation av sanerade mängder PCB, och blankett D kan användas för att rapportera sanerad PCB till miljökontoret.

Blanketterna finns att ladda ner under rubriken Blanketter.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum