HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Hjälpmedel
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering av PCB ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar

Kondensatorer med och utan PCB
Det finns en Australisk lista över kondensatorer från 1997, men det är osäkert om alla uppgifter om kondensatorer är korrekta. Där finns kondensatorer av t ex märket Bosch angivna med PCB-innehåll, som enligt andra uppgifter är fria från PCB.
Den australiska listan finns att hämta här.

Varning för listor
Det finns generellt anledning att var försiktig med uppgifter från olika listor. Ingen lista kan heller vara komplett. Rekommendationen från Miljökonsultgruppen är att hellre anta PCB-innehåll om man inte säkert kan bevisa att en kondensator är PCB-fri.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum