HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 NV-rapport Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr Demontering ...
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 NV-rapport Inventering och sanering ... på svenska o engelska
Naturvårdsverkets rapport 4697, PCB i fogmassor - stort eller litet problem?

Rapporten har skannats in av Naturvårdsverket.

Du kan hämta rapporten  här.


Rapporten publicerades 1997 och det innebär att inte alla uppgifter är giltiga längre. De förslag till åtgärder som där beskrivs har nu ersatts av lagstiftning, främst förordningen (2007:19) om PCB m m. Idag finns en gräns för farligt avfall med PCB i enlighet med europeisk lagstiftning - 50 mg/kg - som inte fanns inte tydliggjord då.

I den studie som ledde fram till rapporten konstaterades att befintliga fogmassor med PCB i fasad sprider PCB till omgivande mark och luft och till angränsande byggmaterial. Rapporten innehåller grundläggande information om PCB och redovisar detaljerat resultaten från mätningarna.

Studien var starten på det projekt som genomfördes av Byggsektorns Kretsloppsråd 1998 - 2002 för att sätta fart på arbetet att inventera och sanera PCB-haltiga fogmassor.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum