HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Bildexempel
Identifiering
Utrustning
Provtagning
Steg för steg
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Identifiering av fogmassor med PCB

Man kan inte se på en fogmassa om den innehåller PCB, utan för att få besked måste man ta ett prov som skickas till laboratorium för analys.

En erfaren person kan ofta avgöra om en fogmassa är av polysulfidtyp eller inte, men det räcker inte för att avgöra om den innehåller PCB.

Man kan hitta fogmassor som är sekundärt förorenade av PCB och som innehåller mer än 0,05 viktprocent (500 mg/kg) PCB (den halt där sanering är ett krav) även bland andra typer av fogmassor än de polysulfidbaserade.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum