HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Bildexempel
Identifiering
Utrustning
Provtagning
Steg för steg
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Utrustning och hjälpmedel för provtagning av fogmassorFoto: Bengt Gustafsson

Följande utrustning kan behövas vid provtagningen:

 • Vass kniv; även tång, skruvmejsel, stämjärn eller hammare kan vara användbart

 • Aluminiumfolie

 • Plastpåsar eller nyckelpåsar och penna till dem

 • Engångshandskar som byts mellan varje prov

 • Aceton samt papper e d (hushållspapper, papperstvättlappar eller liknande) för rengöring

 • Större påsar för att samla prover och skräp

 • Fogspruta med fogmassa för återfogning, flera färger, förslagsvis en grå och en vit, gärna också en brun

 • Ritningar, inventeringsblankett och penna

 • Etiketter för att märka ut kondensatorer och isolerrutor

 • Mätverktyg

 • Kamera

 • Eventuellt andningsskydd eller annan skyddsutrustning enligt den riskbedömning som gjorts inför inventeringen

 • Eventuell ytterligare utrustning som t ex stege

Från några laboratorier kan man få burkar, etiketter med mera att använda för proverna.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum