HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket (AV) har gett ut en rad föreskrifter (AFS) som behandlar arbetarskyddet och som är aktuella i samband med saneringsarbete.

Några viktiga föreskrifter:
  • Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:03 med bl a ändring AFS 2008:16 (om byggarbetsmiljösamordnare)
       
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01

  • Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:03
  • Belastningsergonomi, AFS 2012:2  
  • Vibrationer AFS 2005:15

  • Buller, AFS 2005:16

  • Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Se även avsnittet Sanera > Sanering av fogmassor > Arbetsmiljö

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum