HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets rekommendationer
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Arbetsmiljö

Följande rekommendationer ges vad gäller arbetsmiljön

  • Uppmärksamma belastningsergonomin genom till exempel höj- och sänkbar ställning, avlastande utrustning för tunga maskiner, begränsning av arbetspassens längd samt byte med andra uppgifter.

  • Begränsa vibrationerna från handhållna verktyg, till exempel genom avvibrerande handtag.

  • Använd tättslutande klädsel med huva samt skyddshandskar.

  • Använd hörselskydd och andningsskydd vid arbete med elektriskt anslutna verktyg.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbetsmiljöverket har utfärdat ett antal regler med stöd av arbetsmiljölagen, vilka kan tillämpas redan från projektering och övergripande planering av arbete med sanering av PCB-haltiga fogmassor och som gäller då arbetet utförs. 

Exempel på viktiga föreskrifter arbetet med PCB-sanering, se under Lagkrav och myndighetskontakter > Lagstiftning > Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Arbetare i full skyddsutrustning
Foto: Gunilla Rex

Arbetsmiljöverkets rekommendationer om skyddsåtgärder
Läs om dessa här.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum