HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Isolerrutor

PCB kan finnas i förseglingsmassan till isolerrutor.

PCB kan finnas i svensktillverkade isolerrutor från 1956–1973 samt i importerade rutor till och med 1980. Isolerrutorna användes framför allt i offentliga byggnader, kontorshus med mera, men inte i bostadshus i någon större omfattning.


Isolerglasen består av två glas med en distansprofil och en försegling av en fogmassa. I distansprofilen finns i allmänhet en märkning med årtal och månad, som kan användas för att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB eller kan friklassas.

År 2000 kan det ha varit ca 120 ton PCB kvar.
(Uppgifter som tidigare lämnats vid ett seminarium (dec 2000) om PCB i isolerrutor har varit felaktiga.
Text ur dokumentationen från seminariet och kommentarer hittar du här:
080421 Isolerrutor med PCB Ändrade mängduppgifter.pdf (12 kB).)

Då man finner isolerrutor som innehåller eller misstänks innehålla PCB, ska detta antecknas i inventeringsprotokoll och rutorna ska enligt PCB-förordningen märkas upp så att man ser på plats att de kan innehålla PCB.

Se vidare i avsnittet Inventering > Isolerrutor.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum