HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Golvmassor

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor.

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria golv, speciellt för halkfria golv som har lagts in i t ex storkök och industrilokaler från 1956 - 1973. Fabrikatet var Acrydur. Bindemedlet i golvbeläggningen innehöll ca 20% PCB och i den färdiga golvbeläggningen var halten ca 12 % PCB. (Öberg 1994). Många av dessa golvbeläggningar har bytts ut men det kan finnas PCB-haltiga golvmassor kvar, t ex dolda under en senare golvbeläggning.

För att identifiera golvmassor med PCB krävs provtagning och analys på laboratorium.

Se vidare i avsnittet Inventering > Golvmassor.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum