HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Kondensatorer

Små kondensatorer med PCB kan finnas i installationer i byggnader.


PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. Materialinventering bör utföras av en person som har tillräcklig kunskap för detta arbete.

Då man finner utrustning med en kondensator som innehåller eller misstänks innehålla PCB, ska detta antecknas i inventeringsprotokoll och utrustningen ska enligt PCB-förordningen märkas upp så att man ser på plats att den kan innehålla PCB.

PCB-olja eller mineralolja har använts i små papperskondensatorer sedan början av 1950-talet. Mängd PCB-olja är ca 50 gram i en kondensator. I lysrörsarmaturer som tillverkades på 60-70 talet var PCB-kondensatorn den mest använda.

Små kondensatorer med PCB kan också finnas som startkondensatorer i enfasmotorer i t ex fläkt till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Efter PCB-förbudet mot PCB i öppen användning i Sverige 1972 ersattes de svenska PCB-kondensatorerna efterhand med metallpappers- och plastfolietyperna. I andra länder användes däremot PCB-kondensatorer ända in på 1980-talet. Det finns därför risk för att PCB-kondensatorer finns i importerad utrustning i svenska byggnader, till exempel i fläktar och pumpar som installerats så sent som på 1980-talet.

För att fastställa om en kondensator innehåller PCB krävs expertkunnande och ibland analys. Vid PCB-inventering i en byggnad är det tillräckligt att notera och märka upp kondensatorer som misstänks innehålla PCB.

Se vidare avsnittet Inventering > Kondensatorer.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum