HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB i golvfärg
Fönsterkitt med asbest och PCB
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
PCB i golvfärg

I juli 2020 skickade Gunilla Rex ut en fråga till konsultkontoren som är med på listan på sanerapcb.nu, och frågade om erfarenhet av PCB-halter över 50 mg/kg i färg. Orsaken var att ett konsultföretag hade börjat ta prover på golvfärg och hade hittat PCB i ganska många fall, även i halter över 500 mg/kg. 

Det finns golvfärg med mer PCB än 50 mg/kg
Nio av sjutton tillfrågade kontor har svarat. De flesta har antingen inte tagit prover på färg eller inte hittat halter över 50 mg/kg. Ett par kontor har hittat PCB i golvfärg över denna halt. Läs om resultatet av enkäten och de halter som Bjerking i Stockholm har funnit i golvfärg. De flesta proverna där de funnit PCB har haft halter mellan 50 och 500 mg/kg. 63 % av 8 st uttagna prover ligger över gränsen för FA, 38 % ligger dessutom över 500 mg/kg, som är åtgärdsgräns för fog- och golvmassor.

Med anledning av dessa provresultat vill vi från Miljökonsultgruppen rekommendera att man vid inventering tar prover även på golvfärg och dokumenterar resultatet. Målade golv finns ofta i källarutrymmen, t ex korridorer, teknikrum och tvättstugor. 

Ställs krav på sanering?
PCB-förordningens krav på direkt sanering gäller fog- och golvmassor med halter över 500 mg/kg. För kontaminerade material med PCB-halter över 500 mg/kg bör inte krav kunna ställas på sanering innan det är dags för åtgärder som berör dessa material. Saneringen ska då utföras med samma krav som vid fogsanering: bra teknik, skyddsåtgärder för arbetare och omgivning samt lagenlig avfallshantering. Anmälningsskyldigheten inför sanering, enligt 18 § PCB-förordningen, gäller för fog- och golvmassor. Anmälan bör inte kunna krävas i detta fall.

PCB i golvfärg i fritidslokal
I ett fall var halten PCB7 i golvfärg 863 mg/kg i en lokal som användes som fritidslokal för barn. Den totala halten i detta fall är minst ca 2 700 mg/kg. Miljökonsultgruppen rekommenderar i detta fall att man gör en provtagning av PCB-halt i luften för att kunna bedöma behovet av sanering, om lokalen ska fortsätta användas för fritidsverksamhet för barn. Vi har i Sverige inga nationella riktlinjer men halten PCB i luft kan t ex jämföras med de tyska riktlinjerna. Tyskland har en åtgärdshalt på 3.000 nanogram per kubikmeter luft (ng/m³). Man strävar efter att ligga under 300 ng/m³, det långsiktiga målet är 30 ng/m³. i Schweiz anser man att lokaler där man vistas hela dygnet bör ha en halt under 60 ng/m³.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum