HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Nya regler 2020
Miljöbalken
PCB-förordningen
Avfallsförordningen
Förordning om egenkontroll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter

Förordning om egenkontroll 

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Eftersom saneringen är anmälningspliktig så gäller en särskild förordning om egenkontroll. Denna förordning innebär till exempel att det ska finnas en särskild ansvarsfördelning, att det ska finnas rutiner för att kontrollera utrustning med mera, att riskerna med verksamheten ska undersökas och att allt detta ska dokumenteras.

Om en driftstörning inträffar ska miljökontoret omgående underrättas. Det är viktigt att läsa noga i förordningen och följa den, miljösanktionsavgifter kan beslutas om förordningen inte följs. 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum