HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Anmälan om sanering

En anmälan om sanering ska lämnas till den lokala tillsynsmyndigheten (i praktiken till miljökontoret i kommunen) senast tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas.

Miljökontoret vill bland annat veta vem som är utsedd till entreprenör och vilka arbetsmetoder som ska användas. Det innebär att entreprenaden bör vara beställd senast tre veckor innan arbetet ska påbörjas. Om detta ställer till problem bör fastighetsägaren kontakta miljökontoret för en diskussion om hur det på bästa sätt kan lösas.

Blankett för anmälan av sanering finns på sidan Blanketter.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum