HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Kontroll före start
Daglig egenkontroll
Provtagning och mätningar
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Kontroll före start

Följande kontrollpunkter föreslås före start av saneringsarbetena (kvalitet, miljö, arbetsmiljö):
  • Generella åtgärder har vidtagits för entreprenaden när det gäller till exempel utformning av ställning och arbetsplattform, kontroll av avspärrningar samt kontroll av att anmälan om sanering lämnats till kommunens miljökontor.

  • Eventuell besiktning av skador på byggnaden har genomförts.

  • All personal som ska sanera har erforderlig utbildning.

  • Arbetsplatsen är avspärrad.

  • Arbetsmiljöplan finns.

  • Alla verktyg och utrustning för sanering finns på plats och uppfyller ställda krav.

  • Emballage (säckar och kärl) och märketiketter finns.

  • Material för miljöskydd finns, till exempel fiberduk, tätning mellan arbetsplattform och fasad.

  • Föreskrivna kläder och utrustning för arbetarskydd finns.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum