HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skärning med kniv
Rengöring av fogsidor
Andra metoder
Dammuppsamling m m
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö i praktiken
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Skärning med kniv

Fogmassan skärs oftast ut med en motordriven kniv. Maskinen kan utrustas med olika typer av knivblad och arbetar genom att knivarna rör sig med en oscillerande (vibrerande) rörelse. Därför kan vibrationsdämpande handtag behövas för att minska vibrationerna från maskinen till acceptabel nivå. (Visas ej på bilden.) Vibrationsdämpande handskar kan också användas. (Ej på bilden.)

Fogen ska skäras ut så att så liten mängd fogmassa som möjligt lämnas kvar på fogkanterna. Det bakomliggande bottningsmaterialet ska samlas ihop och tas om hand tillsammans med fogmaterialet.Foto: Gunilla Bernevi Rex

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum