HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skärning med kniv
Rengöring av fogsidor
Andra metoder
Kvalitetskrav på rengöringen
Dammuppsamling m m
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Skärning med kniv

Fogmassan skärs ofta ut med en motordriven oscillerande kniv. Manuell skärning med kniv är ibland att föredra.

Till den oscillerande kniven ska alltid kopplas ett munstycke, anslutet till slangen till en effektiv dammsugare. Munstycket kan fästas med klammer eller tejpas fast.
Foto: Gunilla Rex

Maskinen kan utrustas med olika typer av knivblad och arbetar genom att knivarna rör sig med en oscillerande (vibrerande) rörelse. Knivbladet ska bytas när det inte längre är effektivt att arbeta med.

Vibrationsdämpande handtag kan behövas för att minska vibrationerna från maskinen till acceptabel nivå. Vibrationsdämpande handskar kan också användas.

Bilden nedan visar en Feinkniv med integrerat utsug för dammuppsamling. Denna kniv har ett bättre vibrationsvärde än den som används på bilden ovan.


Manuell utskärning med mattkniv.
Foto: Gunilla Rex


Fogen ska skäras ut så att så liten mängd fogmassa som möjligt lämnas kvar på fogkanterna. Det bakomliggande bottningsmaterialet ska samlas ihop och tas om hand tillsammans med fogmaterialet.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum